Harmonogramy zajęć

I Liceum Ogólnokształcące w Żninie

1. Chemia
- Zajęcia rozwijające z chemii - gr.2 - p.Kapuścińska - pobierz
- Zajęcia rozwijające z chemii - gr.1 - p.Kapuścińska - pobierz
- Zajęcia rozwijajace z chemii (SPE) - gr.1 - p.Grajek - pobierz
- Zajęcia rozwijające z chemii - gr.2 - p.Grajek - pobierz

2. ICT
- Zajecia rozwijające z ICT - gr.2 - p.Marczewska - pobierz
- Zajecia rozwijające z ICT - gr.1 - p.Topolski - pobierz

3. Język angielski
- Zajęcia wyrównawcze z j.angielskiego - gr.1 - p.Kolasińska - pobierz
- Zajęcia wyrównawcze z j.angielskiego - gr.2 - p.Kolasińska - pobierz
- Zajęcia rozwijające z j.angielskiego - gr.1 - p.Doroszewska - pobierz
- Zajęcia rozwijające z j.angielskiego - gr.2 - p.Doroszewska - pobierz

4. Matematyka
- Zajęcia rowijajace z matematyki - gr.1 - p.Katafiasz - pobierz
- Zajęcia rozwijajace z matematyki - gr.2 - p.Katafiasz - pobierz
- Zajęcia rozwijające z matematyki - gr.3 - p.Katafiasz - pobierz
- Zajęcia wyrównawcze z matematyki - gr.1 - p.Mierkiewicz - pobierz
- Zajęcia wyrównawcze z matematyki - gr.2 - p.Mierkiewicz - pobierz
- Zajęcia wyrównawcze z matematyki - gr.3 - p.Mierkiewicz - pobierz
- Zajęcia wyrównawcze z matematyki - I LO - gr.1 - p.Żelazny - pobierz
- Zajęcia wyrównawcze z matematyki - I LO - gr.2 - p.Żelazny - pobierz

5. Doradztwo edukacyjno-zawodowe
- Indywidualne doradztwo edukacyjno-zawodowe (SPE) - maj - p.Burzych - pobierz
- Indywidualne doradztwo edukacyjno-zawodowe (SPE) - czerwiec - p.Burzych - pobierz
- Grupowe doradztwo edukacyjno-zawodowe (SPE) - p.Burzych - pobierz


III Liceum Ogólnokształcące

- Blok biologiczno-chemiczny -zajęcia rozwijające z biologii - III LO - pobierz
- Blok biologiczno-chemiczny - zajęcia rozwijające z chemii - III LO - pobierz
- Zajęcia wyrównawcze z matematyki - III LO - pobierz