Szacowanie wartości zamówienia


1. W związku z realizacją projektu „WiP – Wiedza i Praktyka” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w celu zbadania oferty rynkowej zwracamy się do Państwa z prośbą o oszacowanie wykonania usługi edukacyjnej polegającej na prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów liceum ogólnokształcącego z zakresu: języka angielskiego, matematyki, chemii, biologii, ICT.
Załączniki:
Prośba o oszacowanie - pobierz
Formularz wyceny - pobierz

2. W związku z realizacją projektu „WiP – Wiedza i Praktyka” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w celu zbadania oferty rynkowej zwracamy się do Państwa z prośbą o oszacowanie usługi dot. pełnienia funkcji koordynatora szkolnego dla I Liceum Ogólnokształcącego w Żninie.
Załączniki:
Prośba o oszacowanie - pobierz
Formularz - pobierz

3. W związku z realizacją projektu „WiP – Wiedza i Praktyka” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w celu zbadania oferty rynkowej zwracamy się do Państwa z prośbą o oszacowanie dostawy do siedziby Zamawiającego podręczników na realizację zajęć pozalekcyjnych z matematyki, języka angielskiego, biologii, chemii i ICT realizowanych w I LO w Żninie i III LO w Żninie w ramach projektu „WiP – Wiedza i Praktyka”.
Załączniki:
Prośba o oszacowanie - pobierz
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - pobierz
Formularz wyceny wartości zamówienia - pobierz

4. W związku z realizacją projektu „WiP – Wiedza i Praktyka” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w celu zbadania oferty rynkowej zwracamy się do Państwa z prośbą o oszacowanie usługi polegającej na prowadzeniu prze doradcę zawodowego grupowego i indywidualnego doradztwa edukacyjno-zawodowego realizowanego w I LO w Żninie i III LO w Żninie w ramach projektu „WiP – Wiedza i Praktyka”.
Załączniki:
Prośba o oszacowanie - pobierz
Formularz wyceny wartości zamówienia - pobierz

5. W związku z realizacją projektu "WiP - Wiedza i Praktyka" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w celu zbadania oferty rynkowej zwracamy się do Państwa z prośbą o oszacowanie usługi transportowej podczas wycieczek organizowanych w ramach ścieżek tematycznych realizowanych w ramach projektu "WiP - Wiedza i Praktyka".
Załączniki:
Prośba o oszacowanie - pobierz

6. W związku z realizacją projektu „WiP – Wiedza i Praktyka” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w celu zbadania oferty rynkowej zwracamy się do Państwa z prośbą o oszacowanie dostawy do siedziby Zamawiającego odczynników chemicznych, sprzętu laboratoryjnego biologiczno-chemicznego oraz modeli anatomicznych na realizację zajęć pozalekcyjnych z chemii i biologii realizowanych w I LO w Żninie i III LO w Żninie w ramach projektu "WiP - Wiedza i Praktyka".
Załączniki:
Prośba o oszacowanie - pobierz
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - pobierz
Formularz wyceny wartości zamówienia - pobierz

7. W związku z realizacją projektu „WiP – Wiedza i Praktyka” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w celu zbadania oferty rynkowej zwracamy się do Państwa z prośbą o oszacowanie usługi polegającej na pełnieniu funkcji animatora staży zawodowych w branży chemicznej, biologicznej, biotechnologicznej, farmaceutycznej, medycznej i ICT dla 20 uczniów o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych (zdolnych) z I Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Żninie w ramach projektu "WiP - Wiedza i Praktyka".
Załączniki:
Prośba o oszacowanie - pobierz
Formularz wyceny wartości zamówienia - pobierz

8. W związku z realizacją projektu „WiP – Wiedza i Praktyka” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w celu zbadania oferty rynkowej zwracamy się do Państwa z prośbą o oszacowanie dostawy do siedziby Zamawiającego sprzętu multimedialnego i komputerowego oraz programów komputerowych na realizację zajęć pozalekcyjnych z matematyki, języka angielskiego, biologii, chemii i ICT realizowanych w I LO w Żninie i III LO w Żninie w ramach projektu "WiP - Wiedza i Praktyka".
Załączniki:
Prośba o oszacowanie - pobierz
Formularz wyceny wartości zamówienia - pobierz