Zamówienia poniżej 30.000 euro

11 kwietnia 2014r.
Starostwo Powiatowe w Żninie informuje, iż w związku z realizacją projektu pn. "WiP - Wiedza i Praktyka." realizowanego w ramach Priorytetu IX. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, wszczęto postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego, prowadzonego na podstawie wewnętrznej procedury na: Dostawę do siedziby Zamawiającego podręczników na realizację zajęć pozalekcyjnych z matematyki, języka angielskiego, biologii, chemii i ICT realizowanych w I LO w Żninie i III LO w Żninie w ramach projektu "WiP - Wiedza i Praktyka".
1. Informacja o wszczęciu postępowania - pobierz
2. Zapytanie cenowe - pobierz
3. Załącznik nr 1 - pobierz
4. Załącznik nr 2 - pobierz

14 kwietnia 2014r.
Starostwo Powiatowe w Żninie informuje, iż w związku z realizacją projektu pn. "WiP - Wiedza i Praktyka." realizowanego w ramach Priorytetu IX. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, wszczęto postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego, prowadzonego na podstawie wewnętrznej procedury na Usługę polegająca na prowadzeniu przez doradcę zawodowego grupowego i indywidualnego doradztwa edukacyjno - zawodowego realizowanego w I LO w Żninie i III LO w Żninie w ramach projektu "WiP - Wiedza i Praktyka".
1. Informacja o wszczęciu postępowania - pobierz
2. Zapytanie cenowe - pobierz
3. Załącznik nr 1 - pobierz
4. Załącznik nr 2 - pobierz

7 maja 2014r.
Powiat Żniński informuje, iż w związku z realizacją projektu pn. "WiP - Wiedza i Praktyka." realizowanego w ramach Priorytetu IX. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego na podstawie wewnętrznej procedury na Dostawę do siedziby Zamawiającego odczynników chemicznych, sprzętu laboratoryjnego biologiczno-chemicznego oraz modeli anatomicznych na realizację zajęć pozalekcyjnych z chemii i biologii realizowanych w I LO w Żninie i III LO w Żninie w ramach projektu "WiP - Wiedza i Praktyka".
1. Informacja o wszczęciu postępowania - pobierz
2. Zapytanie cenowe - pobierz
3. Załącznik nr 1 - pobierz
4. Załącznik nr 2 - pobierz

7 maja 2014r.
Starostwo Powiatowe w Żninie informuje, iż w związku z realizacją projektu pn. "WiP - Wiedza i Praktyka." realizowanego w ramach Priorytetu IX. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, wszczęto postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego, prowadzonego na podstawie wewnętrznej procedury na: Usługę transportową podczas wycieczek organizowanych w ramach ścieżek tematycznych realizowanych w ramach projektu "WiP - Wiedza i Praktyka".
1. Informacja o wszczęciu postępowania - pobierz
2. Zapytanie cenowe - pobierz
3. Załącznik nr 1 - pobierz

25 września 2014r.
Starostwo Powiatowe w Żninie informuje, iż w związku z realizacją projektu pn. "WiP - Wiedza i Praktyka." realizowanego w ramach Priorytetu IX. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, wszczęto postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego, prowadzonego na podstawie wewnętrznej procedury na: Usługę transportową podczas wycieczek organizowanych w ramach ścieżek tematycznych realizowanych w ramach projektu "WiP - Wiedza i Praktyka".
1. Informacja o wszczęciu postępowania - pobierz
2. Zapytanie cenowe - pobierz
3. Załącznik nr 1 - pobierz

12 listopada 2014r.
Starostwo Powiatowe w Żninie informuje, iż w związku z realizacją projektu pn. "WiP - Wiedza i Praktyka." realizowanego w ramach Priorytetu IX. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, wszczęto postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego, prowadzonego na podstawie wewnętrznej procedury na: Usługę transportową podczas wyjazdu organizowanego w ramach projektu "WiP - Wiedza i Praktyka".
1. Informacja o wszczęciu postępowania - pobierz
2. Zapytanie cenowe - pobierz
3. Załącznik nr 1 - pobierz